องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2566


--กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ--

วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2566

โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร 👉นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุ คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับนายธนเดช ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว ที่มาเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และเข้าร่วมกิจกรรม โดยในวันนี้เป็นการเรียน เรื่องทักษะการรับรู้อารมณ์ตนเองและผู้อื่น ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

#ขอขอบคุณนายธนเดช ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว

#โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

อภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา

2024-05-23
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-03
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-26