องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


การทำทาโกยากิ และการทำโดนัทแฟนซี


วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลวัฒนานครโครงการเสริมทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ประจำปี 2566 หลักสูตรการทำทาโกยากิ และการทำโดนัทแฟนซี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกทักษะและการประกอบอาชีพที่ตนสนใจ เหมาะสมกับช่วงวัย สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

#ขอขอบคุณงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

#นายกเอส่งเสริมและขับเคลื่อนสภาเด็ก

อภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา

2023-03-16
2023-03-15
2023-03-14
2023-02-27
2023-02-26
2023-02-02
2023-01-31
2023-01-24
2023-01-20
2023-01-18