องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


การทำทาโกยากิ และการทำโดนัทแฟนซี


วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลวัฒนานครโครงการเสริมทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ประจำปี 2566 หลักสูตรการทำทาโกยากิ และการทำโดนัทแฟนซี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกทักษะและการประกอบอาชีพที่ตนสนใจ เหมาะสมกับช่วงวัย สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

#ขอขอบคุณงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

#นายกเอส่งเสริมและขับเคลื่อนสภาเด็ก

อภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา

2023-11-15
2023-11-10
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-03
2023-11-01
2023-11-01
2023-10-17
2023-10-16
2023-10-13