องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ( หลักสูตรจัดตั้ง )


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ประจำปีงบประมาณ 2566 ( หลักสูตรจัดตั้ง )

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร เป็นประธานเปิด

👉โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (หลักสูตรจัดตั้ง) ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัฒนานคร

👉โดยมีประธานสภาฯ รองประธานฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.วัฒนานคร ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัฒนานคร และคณะผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

#นายกเอ ห่วงใย ใส่ใจ มุ่งมั่น พัฒนา

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.วัฒนานคร

2023-03-16
2023-03-15
2023-03-14
2023-02-27
2023-02-26
2023-02-02
2023-01-31
2023-01-24
2023-01-20
2023-01-18