องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


อบรมการสร้างสุขนิสัยและสุขภาพจิตที่ดี


--อบรมการสร้างสุขนิสัยและสุขภาพจิตที่ดี--

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร เป็นประธานเปิด

👉โครงการฝึกอบรมการสร้างสุขนิสัยและสุขภาพจิตที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 ภายใต้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

#ขอขอบคุณคณาจารย์ และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

#ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.วัฒนานคร

#บูรณาการด้วยใจ

อภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา

2024-05-23
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-03
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-26