องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


อบรมการสร้างสุขนิสัยและสุขภาพจิตที่ดี


--อบรมการสร้างสุขนิสัยและสุขภาพจิตที่ดี--

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร เป็นประธานเปิด

👉โครงการฝึกอบรมการสร้างสุขนิสัยและสุขภาพจิตที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 ภายใต้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

#ขอขอบคุณคณาจารย์ และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

#ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.วัฒนานคร

#บูรณาการด้วยใจ

อภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา

2023-09-22
2023-09-21
2023-09-16
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-07
2023-09-06
2023-09-05
2023-08-29
2023-08-25