องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.แซร์ออ


--ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.แซร์ออ--

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566

โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร 👉เข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.แซร์ออ ประจำปี 2566

#บูรณาการด้วยใจ

#โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

อภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา

2023-11-15
2023-11-10
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-03
2023-11-01
2023-11-01
2023-10-17
2023-10-16
2023-10-13