องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ITA ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]115
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]133
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]146
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]131
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]132
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 [ 22 เม.ย. 2563 ]120
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]133
8 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 2560 [ 17 ก.ค. 2560 ]151
9 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]121
10 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 2560 [ 30 ม.ค. 2560 ]123
11 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 [ 8 มิ.ย. 2558 ]119
12 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 [ 6 เม.ย. 2558 ]122
13 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 [ 5 ม.ค. 2558 ]130
14 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 2557 [ 6 ต.ค. 2557 ]133
15 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 2557 [ 9 มิ.ย. 2557 ]123
16 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 2557 [ 7 เม.ย. 2557 ]131
17 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 2557 [ 6 ม.ค. 2557 ]128