องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านหนองคลอง [ 26 พ.ค. 2566 ]2
2 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม (บ้านหนองคุ้ม-บ้านโนนจิก) [ 27 มี.ค. 2566 ]10
3 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพร้าว (ซอยโรงเลื่อย) [ 27 มี.ค. 2566 ]8
4 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม (บ้านหนองคุ้ม-บ้านโนนจิก) [ 9 มี.ค. 2566 ]9
5 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพร้าว (ซอยโรงเลื่อย) [ 9 มี.ค. 2566 ]7
6 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพร้าว (ซอยโรงเลื่อย) [ 8 มี.ค. 2566 ]10
7 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม (บ้านหนองคุ้ม-บ้านโนนจิก) [ 8 มี.ค. 2566 ]6
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม [ 7 มี.ค. 2566 ]10
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพร้าว (ซอยโรงเลื่อย) [ 7 มี.ค. 2566 ]5
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนองไม้แก้ว หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม [ 24 ก.พ. 2566 ]9
11 เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนองไม้แก้ว หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม (ครั้งที่ 2) [ 20 ก.พ. 2566 ]7
12 เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนองไม้แก้ว หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม (ครั้งที่ 1) [ 26 ม.ค. 2566 ]8
13 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองคลอง (สายเลียบคลองส่งน้ำถนนเสาวนีย์) [ 20 ก.ค. 2563 ]154
14 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม (สายสี่แยก) [ 20 ก.ค. 2563 ]153
15 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้าง (ซอยไปฟาร์มแพะ) [ 5 มิ.ย. 2563 ]199
16 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง [ 5 มิ.ย. 2563 ]158
17 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเมือง (ห้วช้าง-บ้านเมือง) [ 1 มิ.ย. 2563 ]146
18 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพร้าว (ซอยบ้านนายถนัด ริมขจร) [ 1 มิ.ย. 2563 ]150
19 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม (สายหนองไม้แก้ว) [ 12 พ.ค. 2563 ]234
20 ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม (ซอยข้างวัด) [ 22 เม.ย. 2563 ]191
 
หน้า 1|2|3