องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถขยะมูลฝอย [ 26 ธ.ค. 2565 ]3
2 เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 21 พ.ย. 2565 ]0
3 เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 31 ต.ค. 2565 ]0
4 เปิดเผยราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง (ซอยบ้านหมอเสาวภักดิ์ไปบ้านนางมา) [ 14 ก.ค. 2565 ]2
5 เปิดเผยราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก (ซอบบ้านนายเตี้ย) [ 4 ก.ค. 2565 ]0
6 เปิดเผยราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก (ซอยบ้านผู้ช่วยเสริม) [ 4 ก.ค. 2565 ]1
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม สายหนองไม้แก้ว [ 24 มี.ค. 2564 ]199
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง สายไปหนองบัว [ 24 มี.ค. 2564 ]193
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ซอย 2 [ 24 ก.พ. 2564 ]154
10 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านหนองคลอง [ 6 ม.ค. 2564 ]199
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระลพ ซอยปัญญารีสอร์ท [ 5 พ.ย. 2563 ]197
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ซอยบ้านหมอเสาวภักดิ์ไปบ้านยายมา [ 28 ต.ค. 2563 ]147
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก ซอย 2 [ 28 ต.ค. 2563 ]204
14 วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านอ่างไผ่ [ 20 ต.ค. 2563 ]142
15 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้าง [ 20 ต.ค. 2563 ]145
16 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง (สายอ่างห้วยพะใย) [ 4 มิ.ย. 2563 ]147
17 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพร้าว (ซอยบ้านนายถนัด ริมขจร) [ 24 พ.ค. 2563 ]201
18 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม (สายหนองไม้แก้ว) [ 1 พ.ค. 2563 ]198
19 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านจิก (สายคลองบ้านร้าง) [ 24 เม.ย. 2563 ]185
20 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านหนองคลอง [ 12 เม.ย. 2563 ]143
 
หน้า 1|2|3