องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม สายหนองไม้แก้ว [ 24 มี.ค. 2564 ]163
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง สายไปหนองบัว [ 24 มี.ค. 2564 ]156
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ซอย 2 [ 24 ก.พ. 2564 ]138
4 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านหนองคลอง [ 6 ม.ค. 2564 ]163
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระลพ ซอยปัญญารีสอร์ท [ 5 พ.ย. 2563 ]156
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ซอยบ้านหมอเสาวภักดิ์ไปบ้านยายมา [ 28 ต.ค. 2563 ]130
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก ซอย 2 [ 28 ต.ค. 2563 ]162
8 วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านอ่างไผ่ [ 20 ต.ค. 2563 ]127
9 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้าง [ 20 ต.ค. 2563 ]128
10 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง (สายอ่างห้วยพะใย) [ 4 มิ.ย. 2563 ]130
11 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพร้าว (ซอยบ้านนายถนัด ริมขจร) [ 24 พ.ค. 2563 ]161
12 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม (สายหนองไม้แก้ว) [ 1 พ.ค. 2563 ]151
13 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านจิก (สายคลองบ้านร้าง) [ 24 เม.ย. 2563 ]149
14 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านหนองคลอง [ 12 เม.ย. 2563 ]126
15 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านทางโค้ง [ 5 ก.พ. 2563 ]150
16 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านจิก (ซอยบ้านนายอนุสรณ์) [ 4 ก.พ. 2563 ]157
17 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก (ซอยอู่แดง) [ 3 ก.พ. 2563 ]171
18 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านอ่างไผ่ (สายไปฝายน้ำล้น) [ 3 ก.พ. 2563 ]144
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง (บ้านนายเลื่อนเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [ 12 ก.ค. 2560 ]156
20 [ 28 มิ.ย. 2560 ]127
 
หน้า 1|2|3