องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

    เอกสารประกอบ ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ