องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รวมข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564

    เอกสารประกอบ

เรื่อง แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ