องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร รับใบสมัครได้ตั้งวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

    รายละเอียดข่าว

กำหนดเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานครเมื่อไหร่ ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง คุณสมบัติในการสมัคร และตัวอย่างใบรับรองแพทย์


    เอกสารประกอบ

กำหนดเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร รับใบสมัครได้ตั้งวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ