องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ