องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ปี 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ปี 2566 โดยให้วัดขนาด กว้าง x ยาว ของป้าย เป็นเซนติเมตรพร้อมข้อความป้าย และถ่ายรูปป้ายเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ