องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
91 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต. [ 12 ก.พ. 2561 ]
92 ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]
93 ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลวัฒนานคร [ 6 ม.ค. 2561 ]
94 การเปิดรับทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2561 ]
95 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 4 ม.ค. 2561 ]
96 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2561 ]
97 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ตารางการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 13 ธ.ค. 2560 ]
98 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ธ.ค. 2560 ]
99 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษี พ.ศ.2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]
100 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่อยู่ในเขต อบต.วัฒนานคร [ 1 ธ.ค. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17