องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
101 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย [ 1 ธ.ค. 2560 ]
102 ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]
103 รายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]
104 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2560 ]
105 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 22 พ.ค. 2560 ]
106 โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพตำบลวัฒนานคร ประจำปี 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]
107 โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพระยะสั้น [ 22 มี.ค. 2560 ]
108 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 31 ม.ค. 2560 ]
109 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ตารางการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 [ 10 ม.ค. 2560 ]
110 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 19 ธ.ค. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17