องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
111 ขออนุมัติออกสำรวจเพื่อประเมินภาษี ประจำปี 2560 [ 11 ธ.ค. 2559 ]
112 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 11 พ.ย. 2559 ]
113 ประกาศรายชื่อผู้พิการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2560(เพิ่มเติม) [ 11 พ.ย. 2559 ]
114 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]
115 ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การรับขึ้นทะเบียบผู้สูงอายุ ผู้พิการ และโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 27 ต.ค. 2559 ]
116 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.วัฒนานคร ปี 2559 [ 11 ต.ค. 2559 ]
117 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 8 ก.ย. 2559 ]
118 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 ก.ย. 2559 ]
119 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 30 ส.ค. 2559 ]
120 ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ [ 15 ส.ค. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17