องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
141 ตารางการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 [ 2 ก.พ. 2558 ]
142 ราคาโครงการถมดินบริเวณด้านข้างสำนักงาน อบต.วัฒนานคร [ 15 ม.ค. 2558 ]
143 ประกาศ เรื่องให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองแสดงรายการเพื่อเสียภาษี [ 12 ม.ค. 2558 ]
144 ประกาศ เรื่องให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]
145 ประกาศเรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]
146 ประกาศ เรื่องอัตราค่าภาษีในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]
147 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]
148 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]
149 ประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]
150 คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตีราคากลางที่ดิน [ 18 ก.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17