องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
151 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 -11 [ 29 มิ.ย. 2558 ]
152 ประขาสัมพันธ์ สถานที่สำคัญ และของฝากตำบลวัฒนานคร [ 2 มิ.ย. 2558 ]
153 ตารางการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 [ 2 ก.พ. 2558 ]
154 ราคาโครงการถมดินบริเวณด้านข้างสำนักงาน อบต.วัฒนานคร [ 15 ม.ค. 2558 ]
155 ประกาศ เรื่องให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองแสดงรายการเพื่อเสียภาษี [ 12 ม.ค. 2558 ]
156 ประกาศ เรื่องให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]
157 ประกาศเรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]
158 ประกาศ เรื่องอัตราค่าภาษีในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]
159 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]
160 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18