องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
161 ประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]
162 คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตีราคากลางที่ดิน [ 18 ก.ค. 2557 ]
163 ประกาศ เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]
164 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 18 มิ.ย. 2557 ]
165 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ปี 57-60 [ 18 มิ.ย. 2557 ]
166 ประกาศ การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]
167 ประกาศ ให้ผู้เป็นเจ้าของยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี [ 18 มิ.ย. 2557 ]
168 ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]
169 ประกาศ อัตราค่าภาษีในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 18 มิ.ย. 2557 ]
170 รายชื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพงบประมาณ 2558 [ 31 ม.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18