องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
171 ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]
172 ประกาศ อัตราค่าภาษีในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 18 มิ.ย. 2557 ]
173 รายชื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพงบประมาณ 2558 [ 31 ม.ค. 2557 ]
174 ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 11 ก.ค. 2556 ]
175 ประกาศอัตราค่าภาษีในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 พ.ย. 2555 ]
176 ประกาศกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางฉลี่ยต่อตารางเมตร [ 2 พ.ย. 2555 ]
177 ประกาศยื่นแบบภาษีประจำปี 2556 [ 4 ต.ค. 2555 ]
178 ประกาศงานภาษีประจำปี 2556 [ 3 ต.ค. 2555 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18