องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
31 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]
32 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 9 พ.ย. 2563 ]
33 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]
34 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]
35 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 ต.ค. 2563 ]
36 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 18 ต.ค. 2563 ]
37 กฏหมายและระเบียบท้องถิ่นที่สำคัญ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 1 ต.ค. 2563 ]
38 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 1 ต.ค. 2563 ]
39 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]
40 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 1 ต.ค. 2563 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17