องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 1 ต.ค. 2563 ]
42 มาตรฐานการให้บริการ [ 1 ต.ค. 2563 ]
43 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรัับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 1 [ 15 ก.ย. 2563 ]
44 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ [ 9 ก.ย. 2563 ]
45 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก [ 3 ก.ย. 2563 ]
46 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม [ 28 ส.ค. 2563 ]
47 ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ครั้งที่ 2) [ 24 ส.ค. 2563 ]
48 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]
49 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 2 ส.ค. 2563 ]
50 ประกาศ เรื่อง รายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17