องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 / 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]
62 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]
63 รายงานตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๒ ของอบต.วัฒนานคร [ 11 มี.ค. 2563 ]
64 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]
65 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]
66 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]
67 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]
68 ประกาศ เรื่องกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ม.ค. 2563 ]
69 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 1 /2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]
70 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 1 ม.ค. 2563 ]
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18