องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
71 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 [ 8 พ.ค. 2562 ]
72 โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]
73 ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการขอใช้ภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 1 เม.ย. 2562 ]
74 รายงานผลโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]
75 รายงานผลโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]
76 ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร สำนักปลัดงานสวัสดิการสังคมฯ [ 22 ก.พ. 2562 ]
77 ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]
78 ประชาสัมพันธ์ ตารางกำหนดการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]
79 ขออนุมัติออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]
80 ตารางออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 1 ม.ค. 2562 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17