องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับที่ 3 [ 6 ก.ค. 2559 ]99
182 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับที่ 3 [ 21 มี.ค. 2559 ]116
183 ประกาศ เรื่อง การกำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถมดิน [ 29 ก.พ. 2559 ]92
184 ประกาศ เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 31 ม.ค. 2559 ]96
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 31 ม.ค. 2559 ]108
186 ประกาศ เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 31 ม.ค. 2559 ]98
187 ประกาศ อบต.วัฒนานคร [ 31 ม.ค. 2559 ]97
188 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับที่ 2 [ 25 ม.ค. 2559 ]106
189 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับที่ 2 [ 25 ม.ค. 2559 ]96
190 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ ที่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ปี 2556 [ 25 ม.ค. 2559 ]110
191 ประกาศ เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 [ 12 ม.ค. 2559 ]109
192 ประชาสัมพันธ์ตารางการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 [ 12 ม.ค. 2559 ]102
193 ประกาศ เรื่องการจัดเก็บภาษีผู้มีทรัพย์สินอยู่ในเขต อบต.วัฒนานคร [ 12 ม.ค. 2559 ]101
194 รายชื่อผู้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 พ.ย. 2558 ]94
195 รณรงค์การปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวโลกร้อน [ 4 พ.ย. 2558 ]97
196 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 30 ก.ย. 2558 ]99
197 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 30 ก.ย. 2558 ]95
198 จับตาโรคติดต่อ - อุบัติใหม่ 2558 [ 4 ส.ค. 2558 ]95
199 สินค้า OTOP ตำบลวัฒนานคร [ 7 ก.ค. 2558 ]108
200 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 -11 [ 29 มิ.ย. 2558 ]97
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12