องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ ที่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ปี 2556 [ 25 ม.ค. 2559 ]87
182 ประกาศ เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 [ 12 ม.ค. 2559 ]88
183 ประชาสัมพันธ์ตารางการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 [ 12 ม.ค. 2559 ]80
184 ประกาศ เรื่องการจัดเก็บภาษีผู้มีทรัพย์สินอยู่ในเขต อบต.วัฒนานคร [ 12 ม.ค. 2559 ]79
185 รายชื่อผู้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 พ.ย. 2558 ]74
186 รณรงค์การปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวโลกร้อน [ 4 พ.ย. 2558 ]78
187 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 30 ก.ย. 2558 ]81
188 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 30 ก.ย. 2558 ]77
189 จับตาโรคติดต่อ - อุบัติใหม่ 2558 [ 4 ส.ค. 2558 ]77
190 สินค้า OTOP ตำบลวัฒนานคร [ 7 ก.ค. 2558 ]80
191 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 -11 [ 29 มิ.ย. 2558 ]78
192 ประขาสัมพันธ์ สถานที่สำคัญ และของฝากตำบลวัฒนานคร [ 2 มิ.ย. 2558 ]78
193 ตารางการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 [ 2 ก.พ. 2558 ]80
194 ราคาโครงการถมดินบริเวณด้านข้างสำนักงาน อบต.วัฒนานคร [ 15 ม.ค. 2558 ]81
195 ประกาศ เรื่องให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองแสดงรายการเพื่อเสียภาษี [ 12 ม.ค. 2558 ]80
196 ประกาศ เรื่องให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]78
197 ประกาศเรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]78
198 ประกาศ เรื่องอัตราค่าภาษีในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]71
199 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]70
200 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]73
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11