องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 7 ต.ค. 2562 ]42
122 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 6 ต.ค. 2562 ]45
123 เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยงชีพผู้้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2562 ]103
124 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]93
125 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]100
126 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2/2562 [ 4 ส.ค. 2562 ]85
127 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]94
128 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 [ 8 พ.ค. 2562 ]91
129 โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]100
130 ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการขอใช้ภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 1 เม.ย. 2562 ]96
131 รายงานผลโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]92
132 รายงานผลโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]89
133 ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร สำนักปลัดงานสวัสดิการสังคมฯ [ 22 ก.พ. 2562 ]115
134 ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]114
135 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 11 ก.พ. 2562 ]90
136 ประชาสัมพันธ์ ตารางกำหนดการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]94
137 ขออนุมัติออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]95
138 ตารางออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 1 ม.ค. 2562 ]104
139 ขั้นตอนการชำระภาษี [ 1 ม.ค. 2562 ]94
140 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ธ.ค. 2561 ]96
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12