องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]2
2 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]2
3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกวรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.ย. 2565 ]6
4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 19 ก.ย. 2565 ]5
5 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9-19 กันยายน 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]24
6 แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 31 ส.ค. 2565 ]10
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลวัฒนานครที่ประสบเหตุวาตภัย [ 25 ส.ค. 2565 ]18
8 หนังสือแนวทางการสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 28-29/2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]10
9 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เข็มกระตุ้น ให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม [ 19 ส.ค. 2565 ]21
10 ประกาศ เรื่้อง รับสมัครรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร รุ่นที่ 3/2566 [ 18 ก.ค. 2565 ]21
11 รายแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]42
12 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 28 มิ.ย. 2565 ]51
13 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]36
14 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงตำบลวัฒนานคร ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]40
15 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 22 มิ.ย. 2565 ]42
16 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 16 มิ.ย. 2565 ]51
17 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 14 มิ.ย. 2565 ]37
18 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน [ 1 มิ.ย. 2565 ]57
19 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 1 มิ.ย. 2565 ]56
20 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานและความรับผิดชอบให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 1 มิ.ย. 2565 ]57
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12