องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]82
202 คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตีราคากลางที่ดิน [ 18 ก.ค. 2557 ]76
203 ประกาศ เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]77
204 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 18 มิ.ย. 2557 ]73
205 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ปี 57-60 [ 18 มิ.ย. 2557 ]74
206 ประกาศ การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]78
207 ประกาศ ให้ผู้เป็นเจ้าของยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี [ 18 มิ.ย. 2557 ]75
208 ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]87
209 ประกาศ อัตราค่าภาษีในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 18 มิ.ย. 2557 ]84
210 รายชื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพงบประมาณ 2558 [ 31 ม.ค. 2557 ]89
211 ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 11 ก.ค. 2556 ]85
212 ประกาศอัตราค่าภาษีในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 พ.ย. 2555 ]78
213 ประกาศกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางฉลี่ยต่อตารางเมตร [ 2 พ.ย. 2555 ]85
214 ประกาศยื่นแบบภาษีประจำปี 2556 [ 4 ต.ค. 2555 ]86
215 ประกาศงานภาษีประจำปี 2556 [ 3 ต.ค. 2555 ]86
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11