องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประขาสัมพันธ์ สถานที่สำคัญ และของฝากตำบลวัฒนานคร [ 2 มิ.ย. 2558 ]101
202 ตารางการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 [ 2 ก.พ. 2558 ]106
203 ราคาโครงการถมดินบริเวณด้านข้างสำนักงาน อบต.วัฒนานคร [ 15 ม.ค. 2558 ]112
204 ประกาศ เรื่องให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองแสดงรายการเพื่อเสียภาษี [ 12 ม.ค. 2558 ]96
205 ประกาศ เรื่องให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]107
206 ประกาศเรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]99
207 ประกาศ เรื่องอัตราค่าภาษีในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]92
208 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]89
209 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]105
210 ประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]104
211 คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตีราคากลางที่ดิน [ 18 ก.ค. 2557 ]91
212 ประกาศ เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]93
213 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 18 มิ.ย. 2557 ]93
214 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ปี 57-60 [ 18 มิ.ย. 2557 ]92
215 ประกาศ การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]106
216 ประกาศ ให้ผู้เป็นเจ้าของยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี [ 18 มิ.ย. 2557 ]97
217 ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]115
218 ประกาศ อัตราค่าภาษีในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 18 มิ.ย. 2557 ]111
219 รายชื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพงบประมาณ 2558 [ 31 ม.ค. 2557 ]112
220 ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 11 ก.ค. 2556 ]104
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12