องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 330 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศ เรื่องกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ม.ค. 2563 ]227
222 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 1 /2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]194
223 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 1 ม.ค. 2563 ]193
224 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลวัฒนานคร และสถานที่สำคัญต่างๆ [ 1 ธ.ค. 2562 ]171
225 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]160
226 ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ขอผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด [ 10 ต.ค. 2562 ]158
227 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 7 ต.ค. 2562 ]107
228 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 6 ต.ค. 2562 ]99
229 เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยงชีพผู้้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2562 ]201
230 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]161
231 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]197
232 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2/2562 [ 4 ส.ค. 2562 ]149
233 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]162
234 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 [ 8 พ.ค. 2562 ]153
235 โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]195
236 ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการขอใช้ภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 1 เม.ย. 2562 ]190
237 รายงานผลโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]156
238 รายงานผลโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]144
239 ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร สำนักปลัดงานสวัสดิการสังคมฯ [ 22 ก.พ. 2562 ]213
240 ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]225
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17