องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 พ.ค. 2565 ]52
22 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2 [ 25 พ.ค. 2565 ]53
23 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1 [ 11 พ.ค. 2565 ]49
24 รายแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]69
25 รายงานการใช้จ่ายเงินประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2565 ]60
26 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]66
27 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]94
28 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]113
29 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่องการขยายกำหนดเวลาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ก.พ. 2565 ]125
30 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]109
31 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก [ 17 ก.พ. 2565 ]114
32 ประชาสัมพันธ์เด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 17 ก.พ. 2565 ]117
33 รายแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]59
34 รายแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ธ.ค. 2564 ]62
35 ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ประกาศปิด ศพด 1-15 มกราคม 65 [ 30 ธ.ค. 2564 ]119
36 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]96
37 ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ประกาศปิด ศพด 16-31 ธันวาคม 64 [ 15 ธ.ค. 2564 ]118
38 ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ประกาศปิด ศพด 1-15 ธันวาคม 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]120
39 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]116
40 ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 12 พ.ย. 2564 ]120
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12