องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 27 พ.ค. 2564 ]117
62 ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 11 พ.ค. 2564 ]103
63 ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 30 เม.ย. 2564 ]101
64 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]105
65 ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 16 เม.ย. 2564 ]91
66 ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยสระแก้ว [ 16 เม.ย. 2564 ]97
67 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า [ 30 มี.ค. 2564 ]87
68 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 ของอบต.วัฒนานคร [ 23 ก.พ. 2564 ]89
69 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]99
70 ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย [ 22 ก.พ. 2564 ]104
71 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]91
72 ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]84
73 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 1 [ 19 ม.ค. 2564 ]100
74 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ [ 13 ม.ค. 2564 ]41
75 ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ โดยวิธีขายทอดตลาด [ 13 ม.ค. 2564 ]111
76 รายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ประจำปี ๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]109
77 ประกาศ เรื่อว ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย [ 30 ธ.ค. 2563 ]96
78 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]104
79 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 18 ธ.ค. 2563 ]88
80 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 3 ธ.ค. 2563 ]86
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12