องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]91
82 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน 4วิธีการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2563 ]44
83 ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา [ 1 ธ.ค. 2563 ]108
84 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]101
85 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 9 พ.ย. 2563 ]88
86 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]85
87 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]93
88 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 ต.ค. 2563 ]89
89 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 18 ต.ค. 2563 ]88
90 กฏหมายและระเบียบท้องถิ่นที่สำคัญ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 1 ต.ค. 2563 ]87
91 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]93
92 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 1 ต.ค. 2563 ]109
93 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 1 ต.ค. 2563 ]95
94 มาตรฐานการให้บริการ [ 1 ต.ค. 2563 ]91
95 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรัับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 1 [ 15 ก.ย. 2563 ]105
96 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ [ 9 ก.ย. 2563 ]102
97 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก [ 3 ก.ย. 2563 ]105
98 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม [ 28 ส.ค. 2563 ]94
99 ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ครั้งที่ 2) [ 24 ส.ค. 2563 ]95
100 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]105
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12