องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 2 ส.ค. 2563 ]102
102 ประกาศ เรื่อง รายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]92
103 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]104
104 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 14 เม.ย. 2563 ]107
105 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 / 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]103
106 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]97
107 ประกาศ เรื่อง มาตรการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม [ 19 มี.ค. 2563 ]42
108 รายงานตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๒ ของอบต.วัฒนานคร [ 11 มี.ค. 2563 ]116
109 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]100
110 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 25 ก.พ. 2563 ]36
111 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 25 ก.พ. 2563 ]41
112 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]96
113 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]103
114 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]100
115 ประกาศ เรื่องกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ม.ค. 2563 ]115
116 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 1 /2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]98
117 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 1 ม.ค. 2563 ]101
118 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลวัฒนานคร และสถานที่สำคัญต่างๆ [ 1 ธ.ค. 2562 ]101
119 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]87
120 ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ขอผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด [ 10 ต.ค. 2562 ]95
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12