องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 25 ก.พ. 2563 ]23
102 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 25 ก.พ. 2563 ]18
103 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]76
104 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]78
105 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]78
106 ประกาศ เรื่องกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ม.ค. 2563 ]92
107 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 1 /2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]72
108 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 1 ม.ค. 2563 ]83
109 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลวัฒนานคร และสถานที่สำคัญต่างๆ [ 1 ธ.ค. 2562 ]84
110 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]74
111 ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ขอผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด [ 10 ต.ค. 2562 ]79
112 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 7 ต.ค. 2562 ]30
113 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 6 ต.ค. 2562 ]33
114 เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยงชีพผู้้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2562 ]80
115 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]77
116 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]76
117 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2/2562 [ 4 ส.ค. 2562 ]71
118 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]79
119 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 [ 8 พ.ค. 2562 ]76
120 โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]75
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11