องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี และคำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ต.ค. 2561 ]110
142 ระดับความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ [ 1 ต.ค. 2561 ]98
143 ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]98
144 ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]102
145 ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 30 มี.ค. 2561 ]103
146 ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]98
147 มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [ 13 ก.พ. 2561 ]96
148 ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค [ 13 ก.พ. 2561 ]107
149 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต. [ 12 ก.พ. 2561 ]93
150 ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]99
151 ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลวัฒนานคร [ 6 ม.ค. 2561 ]101
152 การเปิดรับทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2561 ]115
153 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 4 ม.ค. 2561 ]94
154 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2561 ]113
155 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ตารางการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 13 ธ.ค. 2560 ]107
156 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ธ.ค. 2560 ]99
157 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษี พ.ศ.2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]96
158 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่อยู่ในเขต อบต.วัฒนานคร [ 1 ธ.ค. 2560 ]111
159 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย [ 1 ธ.ค. 2560 ]109
160 ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]96
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12