องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]87
142 ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลวัฒนานคร [ 6 ม.ค. 2561 ]77
143 การเปิดรับทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2561 ]92
144 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 4 ม.ค. 2561 ]80
145 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2561 ]90
146 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ตารางการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 13 ธ.ค. 2560 ]85
147 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ธ.ค. 2560 ]85
148 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษี พ.ศ.2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]82
149 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่อยู่ในเขต อบต.วัฒนานคร [ 1 ธ.ค. 2560 ]88
150 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย [ 1 ธ.ค. 2560 ]84
151 ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]80
152 รายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]82
153 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2560 ]85
154 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 22 พ.ค. 2560 ]90
155 โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพตำบลวัฒนานคร ประจำปี 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]87
156 โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพระยะสั้น [ 22 มี.ค. 2560 ]85
157 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 31 ม.ค. 2560 ]89
158 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ตารางการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 [ 10 ม.ค. 2560 ]81
159 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 19 ธ.ค. 2559 ]92
160 เรื่อง การชำระภาษีประจำปี 2560 [ 15 ธ.ค. 2559 ]78
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11