องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 รายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]103
162 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2560 ]96
163 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 22 พ.ค. 2560 ]113
164 โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพตำบลวัฒนานคร ประจำปี 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]101
165 โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพระยะสั้น [ 22 มี.ค. 2560 ]110
166 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 31 ม.ค. 2560 ]110
167 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ตารางการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 [ 10 ม.ค. 2560 ]98
168 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 19 ธ.ค. 2559 ]109
169 เรื่อง การชำระภาษีประจำปี 2560 [ 15 ธ.ค. 2559 ]94
170 ขออนุมัติออกสำรวจเพื่อประเมินภาษี ประจำปี 2560 [ 11 ธ.ค. 2559 ]100
171 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 11 พ.ย. 2559 ]98
172 ประกาศรายชื่อผู้พิการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2560(เพิ่มเติม) [ 11 พ.ย. 2559 ]103
173 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]96
174 ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การรับขึ้นทะเบียบผู้สูงอายุ ผู้พิการ และโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 27 ต.ค. 2559 ]95
175 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.วัฒนานคร ปี 2559 [ 11 ต.ค. 2559 ]112
176 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 8 ก.ย. 2559 ]108
177 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 ก.ย. 2559 ]93
178 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 30 ส.ค. 2559 ]105
179 ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ [ 15 ส.ค. 2559 ]100
180 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 26 ก.ค. 2559 ]92
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12