องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ขออนุมัติออกสำรวจเพื่อประเมินภาษี ประจำปี 2560 [ 11 ธ.ค. 2559 ]84
162 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 11 พ.ย. 2559 ]85
163 ประกาศรายชื่อผู้พิการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2560(เพิ่มเติม) [ 11 พ.ย. 2559 ]87
164 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]81
165 ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การรับขึ้นทะเบียบผู้สูงอายุ ผู้พิการ และโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 27 ต.ค. 2559 ]79
166 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.วัฒนานคร ปี 2559 [ 11 ต.ค. 2559 ]89
167 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 8 ก.ย. 2559 ]84
168 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 ก.ย. 2559 ]79
169 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 30 ส.ค. 2559 ]80
170 ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ [ 15 ส.ค. 2559 ]81
171 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 26 ก.ค. 2559 ]79
172 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับที่ 3 [ 6 ก.ค. 2559 ]84
173 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับที่ 3 [ 21 มี.ค. 2559 ]89
174 ประกาศ เรื่อง การกำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถมดิน [ 29 ก.พ. 2559 ]78
175 ประกาศ เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 31 ม.ค. 2559 ]81
176 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 31 ม.ค. 2559 ]87
177 ประกาศ เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 31 ม.ค. 2559 ]84
178 ประกาศ อบต.วัฒนานคร [ 31 ม.ค. 2559 ]83
179 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับที่ 2 [ 25 ม.ค. 2559 ]80
180 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับที่ 2 [ 25 ม.ค. 2559 ]76
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11